Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 11/8/2022 của UBND  tỉnh Lạng Sơn về việc: Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Lạng Sơn. Theo đó từ ngày 01/9/2022 đến 31/12/2022 một số thủ tục hành chính đối với tổ chức và 02 thủ tục hành chính đối với cá nhân chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mà không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp.

Giao diện cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lạng Sơn

 

 

Đối với hồ sơ của tổ chức (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội…): các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trừ các hồ sơ thực hiện theo hình thức Mật và 14 TTHC của các sở, ngành tại danh mục kèm theo Kế hoạch 179/KH-UBND)

 

Đối với hồ sơ của cá nhân: 02 thủ tục chỉ thực hiện tiếp nhận trực tuyến là thủ tục “Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế” và thủ tục “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc” (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo).

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực hiện bình thường.

 

Việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách TTHC, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để từng bước tạo dựng nền tảng xây dựng “Chính quyền điện tử”, “Chính quyền số”, làm thay đổi phương thức điều hành, quản lý của các đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, công chức xử lý công việc công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Từng bước tạo thói quen nộp hồ sơ TTHC qua hình thức trực tuyến cho người dân, tổ chức đối với các TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành 2 chính công đã được cung cấp DVCTT; từ đó, tạo sự lan tỏa đến người dân và tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh với tất cả TTHC được cung cấp DVCTT.

         

Đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế có 146 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý. Trong đó, 142 TTHC cấp tỉnh, 02 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã. 100% TTHC sau khi được chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố, Sở Y tế đã cập nhật và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết công khai tại đơn vị trực thuộc Sở Y tế có TTHC và niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, cổng Dịch vụ công trực tuyến, thuận lợi cho người dân có thể tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến.

         

Trong tổng số 142 thủ tục hành chính cấp tỉnh có 04 thủ tục về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, 02 thủ tục về lĩnh vực dân số, 27 thủ tục về lĩnh vực dược phẩm, 23 thủ tục về lĩnh vực giám định y khoa,  54 thủ tục về lĩnh vực khám chữa bệnh, 04 thủ tục về lĩnh vực mỹ phẩm, 03 thủ tục về lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế, 02 thủ tục về lĩnh vực tổ chức cán bộ và 23 thủ tục về lĩnh vực y tế dự phòng. Về cơ bản các thủ tục hành chính đều có thể tiếp nhận trực tuyến thông quan địa chỉ http://hanhchinhcong.langson.gov.vn.

 

Các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào địa chỉ http://hanhchinhcong.langson.gov.vn, tiếp đó vào cổng dịch vụ công, vào nộp quan mạng. Tại đây cá nhân, tổ chức tạo tài khoản đăng nhập và nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

 

Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính tại http://hanhchinhcong.langson.gov.vn, tiếp đó vào cổng dịch vụ công, vào bộ thủ tục, chọn cơ quan thực hiện, chọn lĩnh vực thực hiện rồi chọn thủ tục hành chính cần tìm để biết được trình tự thực hiện và thời gian giải quyết hồ sơ cụ thể.

 

Sau khi nộp hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân có thể tra cứu hồ sơ của mình tại http://hanhchinhcong.langson.gov.vn, tiếp đó vào cổng dịch vụ công, vào tra cứu hồ sơ, chọn tra cứu hồ sơ dịch vụ công, tiếp đó nhập số hồ sơ, số chứng minh thư người nộp, tên công dân nộp và lựa chọn tìm kiếm để biết thông tin hồ sơ giải quyết của mình.

 

Minh Mạnh – TT KSBT