Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tự chủ tài chính ở ngành Y tế Lạng Sơn

Trong giai đoạn 2017-2021, toàn ngành y tế Lạng Sơn có 20 đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính quy định  tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, qua đó các đơn vị đã chủ động hơn trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, giảm phần nào gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời đa dạng cung ứng các dịch vụ công và các hoạt động khác, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

Tiêm vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn

 

 

Trong tổng số 20 đơn vị thực hiện tự chủ tài chính trong giai đoạn 2017-2021 của ngành Y tế Lạng Sơn, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế là đơn vị duy nhất tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Bệnh viên Đa khoa tỉnh là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên. 07 đơn vị y tế tuyến tỉnh và 11 Trung tâm Y tế huyện, thành phố tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đề án còn lúng túng, chưa khai thác được triệt để tiềm năng của các đơn vị, chất lượng cung cấp dịch vụ công chưa có chuyển biến lớn mang tính đột phá để thu hút người bệnh, đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên môn từ các nguồn vốn ngoài ngân sách còn hạn chế, khai thác các nguồn thu chưa thật sự hiệu quả.

 

Theo đánh giá của Sở Y tế Lạng Sơn, tính đến năm 2020-2021, 10/13 đơn vị không đạt mục tiêu theo lộ trình đề án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức độ tự chủ tài chính của nhiều đơn vị còn thấp, chưa có nhiều đơn vị tiệm cận với khả năng tự đảm bảo toàn bộ 100% chi hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ giải ngân kinh phí hoạt động nhằm duy trì thành quả của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số gặp nhiều khó khăn do chưa có chế độ, định mức chi.

 

Từ đầu năm 2020 đến tháng 4 năm 2022, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn ngành Y tế phải tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Thời gian này số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế giảm, trong khi đó hệ thống văn bản thực hiện cơ chế tự chủ chưa đầy đủ và đồng bộ, giá dịch vụ y tế chưa được kết cấu đủ các yếu tố chi phí là giảm đi nguồn thu của các đơn vị.

 

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 21/6/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021, tuy nhiên đến nay các Bộ ngành Trung ương chưa có các thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện cụ thể.

 

Đứng trước những khó khăn, thách thức trong công tác thực hiện tự chủ tài chính, Sở Y tế Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế; Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng, phó  phòng  Tài  chính -Kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Tại hội nghị đã chi ra nguyên nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đồng thời đưa ra những giải pháp cơ bản thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

 

Ngày 01/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 1124/QĐ-UBND về phân loại đơn vị sự nghiệp và giao quyền tự chủ về tài chính giai đoạn 2022-2026, theo đó 10 đơn vị sự nghiệp y tế khối tỉnh được giao cụ thể như sau: 01 đơn vị được giao tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên (Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế), 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (Bệnh viên Đa khoa tỉnh); 08 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (02 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên từ 70% đến dưới 100%; 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên từ 30% đến dưới 70%; 05 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30%, trong đó có cả Trường Cao đẳng Y tế). Đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đều được giao tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30%.

 

Với mục tiêu thực hiện tự chủ tài chính theo lộ trình, đúng quy định của Chính phủ và của tỉnh Lạng Sơn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, từng bước nâng cao mức độ tự chủ tài chính, giảm sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, nâng cao thu nhập của cán bộ viên chức và người lao động, trong thời gian tới ngành y tế Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị chủng động thực hiện có hiệu quả 3 giải pháp cơ bản như sau:

 

Giải pháp: Triệt để khai thác các nguồn thu hoạt động sự nghiệp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động sự nghiệp khác để thu hút người bệnh, đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Y tế - Dân số, tổ chức và khai thác tốt nguồn thu các hoạt động dịch vụ khác

 

Giải pháp: Tiết kiệm các chi phí, trong đó tập trung phân công, sử dụng cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực, vị trí việc làm; Tăng cường lồng ghép các hoạt động, tiết kiệm chi công tác phí, hội nghị, điện thoại, thông tin liên lạc; Tiết kiệm chi các khoản chi hành chính, chi văn phòng phẩm, chi tiền điện, tiền nước, chi phí cầu thang máy…; Tiết kiệm, tránh lãng phí các chi phí trực tiếp phục vụ người bệnh: Vật tư tiêu hao y tế, hóa chất xét nghiệm; Công cụ, dụng cụ, chăn ga, gối đệm...

 

Giải pháp: Quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện đi đôi với hoạt động kiểm tra, giám sát; Phát huy trí tuệ tập thể trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tự chủ tài chính; Cái tiến quy trình kê khai, giám định chi phí, tạm ứng và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sao cho khoa học, kịp thời; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo và số hóa cung cấp dịch vụ; Nghiên cứu ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời giá cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, ban hành cơ chế, chính sách, chế độ, định mức chi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương vì một sự nghiệp y tế phát triển bền vững.

 

 

Minh Mạnh – TT KSBT