Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Bước vào năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên số lượng hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế qua dịch vụ công trực tuyến có xu hướng tăng so với năm 2020. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tính đến thời điểm này tương đương so với cả năm 2020, song về chất lượng và hiệu quả giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được cải thiện đáng kể, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông.

 

Hồ sơ thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Sở Y tế Lạng Sơn

 

 

Trong năm 2020, Sở Y tế Lạng Sơn tiếp nhận 1.217 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thì có 04 hồ sơ giải quyết chậm hạn và 01 phản ánh về quy định hành chính. Chỉ 9 tháng năm 2021, Sở Y tế Lạng Sơn đã tiếp nhận 1.232 hồ sơ TTHC, đạt trên 100% so với cả năm 2020. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trả chậm hạn và không có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Lạng Sơn.

 

Đặc biệt là các tổ chức, cá nhân đã hiểu rõ và tham gia dịch vụ công trực tuyến, không phải đi lại, tránh tập trung đông người nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh mà vẫn thực hiện được quyền lợi của mình trong việc giải quyết hồ sơ TTHC. Nếu như trong năm 2020 chỉ có 177 hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thì chỉ 9 tháng đầu năm 2021, số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lạng Sơn đã là 350 hồ sơ, đạt 197,7% so với cả năm 2020. Điều đó chứng tỏ hiệu quả công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Đồng thời một phần cũng do ành hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế đi lại nên số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tăng cao hơn nhiều so với năm trước.

 

Sở Y tế cũng đã công khai đầy đủ, kịp thời danh mục, nội dung, quy trình nội bộ tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Y tế trên trang dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Danh mục, quy trình TTHC được niêm yết công khai đầy đủ theo từng lĩnh vực trên bảng tin của Sở tại vị trí thuận lợi cho người dân đến tra cứu thông tin TTHC. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đều thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ trên bảng tin tại cơ quan ở vị trí thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin. Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính lồng ghép trong chương trình kiểm tra nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Bố trí đầy đủ cán bộ trực tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trực tại bộ phận một cửa của đơn vị trực tiếp thụ lý hồ sơ, trên tinh thần hợp tác, đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã từng bước củng cố niềm tin của người dân.

 

Tính đến nay Sở Y tế Lạng Sơn đã công khai 148 thủ tục hành chính, trong đó 47 thủ tục mức độ 4, 47 thủ tục mức độ 3, và 49 thủ tục mức độ 2. Trong thời gian tới Sở Y tế Lạng Sơn tiếp tục khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết hiệu quả TTHC và một cửa, một cửa liên thông, chủ động theo dõi, rà soát cập nhật kịp thời Quyết định công bố của Bộ Y tế, kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phát triển, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trong thời gian bình thường mới trước đại dịch COVID-19.

Minh Mạnh – TT KSBT