Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trên 2000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/4 - 15/5/2021. Năm 2021, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm chọn chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

 

Kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

     

 Thực hiện Kế hoạch số36/KH-BCĐ ngày 16/3/2021của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (VSATTP), về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. 

       Toàn tỉnh đã thành lập được 210 đoàn, đội kiểm tra liên ngành trong đó có: 01 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, 11 đoàn kiểm tra liên ngành của huyện/thành phố và 198 đội kiểm tra liên ngành của xã/phường/thị trấn. Công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” đã tăng cường nhiều hoạt động truyền thông  phù hợp với tình hình của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo đảm an toàn thực phẩm như: phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện 02 chuyên mục,  tuyên truyền lưu động; phát gần 4.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền .Các đoàn đã tiến hành kiểm tra được 2.091/7.324  cơ sở thực phẩm; trong đó, có 87,57% (1.831/2.091 cơ sở) được kiểm tra có kết quả đạt, số cơ sở vi phạm là  260 (chiếm 12,43%) tổng số cơ sở được kiểm tra, số cơ sở bị xử lý là 147 cơ sở (chiếm 7,03%) tổng số cơ sở được kiểm tra với tổng số tiền xử phạt là 208.075.000 đồng.Các nội dung vi phạm chủ yếu trong quá trình thanh tra, kiểm tra là vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ,  hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 17 mặt hàng thực phẩm với 840 đơn vị sản phẩm là thực phẩm hết hạn sử dụng (bia, nước ngọt, bánh, kẹo,..) và đã tiến hành tiêu huỷ các sản phẩm này.Trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức test nhanh 49 mẫu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, kết quả đạt 100%. 

Để có được kết quả như trên là do Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã có chỉ đạo sát sao, sớm ban hành kế hoạch triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch,công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đã được tăng cường, nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức phù hợp với tình hình của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo đảm an toàn thực phẩm.Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác kiểm tra  đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ sở thực phẩm đã được kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục quy định.Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự giác chấp hành tốt các quy định về điều kiện đảm bảo VSATTP.                                                                 

                                                                           Nam Dũng-Chi cục ATVSTP