Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá

Bước vào năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và lan rộng ra các nước trên thế giới, đòi hỏi các nước, các địa phương phải tập trung cao độ ưu tiên triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, trong đó có cả Việt Nam và tại tỉnh Lạng Sơn. Chính vì vậy, các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tạm thời bị gián đoạn, thay vào đó là các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên không phải  vậy, trong thời gian này, Sở Y tế Lạng Sơn đang tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu về chuyên môn, trong đó có công tác phòng chống tác hại thuốc lá.