Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. 

Khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân Công ty Điện lực tỉnh Lạng Sơn

Mục đích nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống các dịch bệnh, bảo đảm tính mạng của người lao động tại các cơ sở lao động; An toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với người lao động và của toàn xã hội. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 407/SYT-NVYD ngày 3/3/2023 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (KSBT) đã xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 688/BYT-MT ngày 15/2/2023 của Bộ Y tế.

Để tăng cường hiệu quả về Tháng hành động ATVSLĐ, Trung tâm KSBT đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành y tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023, cụ thể là:

Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các thông điệp, tài liệu, video các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức quan trắc môi trường lao động theo qui định và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn, huấn luyện…. về chủ đề an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

Bác sỹ Đặng Minh Sơn, Trưởng Khoa Sức khỏe môi trường,YTTH-BNN thuộc Trung tâm KSBT cho biết: Tính đến 24/5/2023, Trung tâm KSBT đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 03 doanh nghiệp được 520 người; đo quan trắc môi trường lao động cho 03 doanh nghiệp; Tham gia Đoàn điều tra 01 vụ tai nạn lao động tại huyện Tràng Định. Trong thời gian tới, Trung tâm KSBT tiếp tục đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp; lập Hồ sơ quản lý Sức khỏe và bệnh tật người lao động, hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động tại cơ sở lao động. Tham gia đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thăm và tặng quà cho người lao động, thân nhân người lao động bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023. 

Vì sức khỏe của người lao động, vì hạnh phúc của mỗi gia đình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động cần quan tâm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại các cơ sở lao động sản xuất; chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

                                                             Phạm Tiến Dũng – Trung tâm KSBT