Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

V/v yêu cầu báo cáo giải trình

Kính gửi:  Công ty Cổ phần công nghệ môi trường An Bình HQ.

(Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

 

Ngày 29/6/2017, Sở Y tế Lạng Sơn ban hành Văn bản số 818/SYT-QLHN về việc phun thuốc xịt muỗi, diệt côn trùng cho gia đình và trang trại, yêu cầu Công ty sử dụng 05 loại chế phẩm diệt côn trùng (CYP 10EC; DEKA 100EC; PERKADO 50EC; PERADO 50EC;  QUICKCYPER 30EC) có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến hết ngày 31/12/2017.

Tuy nhiên, Trong quá trình thực hiện tại địa phương, theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Lộc Bình (Công văn số 20/PYT ngày 28/8/2017) và Phòng Y tế huyện Cao Lộc (Công văn số: 82/CV-YT ngày 01/8/2017) đã yêu cầu Công ty Cổ phần công nghệ môi trường An Bình HQ ngừng hoạt động phun thuốc xịt muỗi, diệt côn trùng cho gia đình và trang trại trên địa bàn các huyện trên vì các lý do sau:

- Khi thực hiện việc phun thuốc tại các xã không báo cáo với chính quyền địa phương; 

- Sau đợt phun thuốc không báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn của huyện gửi về phòng Y tế.

- Hiệu quả phun thuốc diệt muỗi không như tuyên truyền, tỷ lệ hao hụt thuốc lớn.

Sau khi xem xét, Sở Y tế đề nghị Công ty Cổ phần công nghệ môi trường An Bình HQ có văn bản giải trình các lý do nêu trên gửi về Sở Y tế Lạng Sơn trước ngày 24/8/2017. Nếu quá thời hạn trên Công ty không có văn bản giải trình, Sở Y tế sẽ thu hồi Văn bản số 818/SYT-QLHN ngày 29/6/2017 về việc phun thuốc xịt muỗi, diệt côn trùng cho gia đình và trang trại trên dịa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế thông báo để Công ty được biết./.