Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai Thông tư số 12/2014/TT - BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế

Ngày 20/3/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 12/2014/TT - BYT về việc Hướng dẫn quản lý và sử dung vắc xin. Đây là văn bản pháp quy quy định: điều kiện đối với các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng; quy trình vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin; tổ chức tiêm chủng; giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm chủng; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng. Hiệu lực của Thông tư bắt đầu từ 01/6/2014.

Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Lãnh đạo các đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vắc xin tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư tới tất cả cán bộ, viên chức để nâng cao ý thức, trách nhiệm và tuân thủ đúng pháp luật về quản lý, sử dụng vắc xin; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nội dung Thông tư cho các cán bộ, viên chức có nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng vác xin;

2. Giao Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh trách nhiệm tham mưu cho Sở Y tế, tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh;

3. Căn cứ hướng dẫn các nội dung cụ thể tại Thông tư, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện và thực hiện các nhiệm vụ:

- Củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự các cơ sở tiêm chủng cố định và cơ sở tiêm chủng di động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

- Rà xoát, củng cố và chấn chỉnh việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vac xin thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

- Tổ chức việc tiêm chủng và giám sát tiêm chủng tại đơn vị theo đúng quy định;

4. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng:

- Cơ sở tiêm chủng cố định: do Giám đốc Sở Y tế cấp, có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, bao gồm:

+ Cơ sở tiêm vác xin tại bệnh viện, phòng khám đa khoa, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã có giấy phép hoạt động theo Luật khám bệnh, chữa bệnh.

+ Cơ sở tiêm vac xin tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

- Điểm tiêm chủng lưu động: chỉ thực hiện trong chiến dịch tiêm chủng hoặc tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế và do Trạm Y tế xã đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng thực hiện.

5. Thời hạn thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng:

          - Các đơn vị dự phòng, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đã thực hiện việc tiêm chủng trước ngày 01/6/2014 tiếp tục việc tiêm chủng và có trách nhiệm hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trước ngày 01 tháng 12 năm 2015.

- Các cơ sở thành lập và hoạt động sau ngày 01/6/2014 chỉ được sử dụng vắc xin sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Phòng nghiệp vụ y để giải quyết.