Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG BÁO CỦA SỞ Y TẾ: Thông báo Kết luận Hội nghị triển khai Chỉ thị 03/CT – BYT ngày 24/4/2014 (số 35/TB-SYT)

                                         THÔNG BÁO

    Kết luận Hội nghị triển khai Chỉ thị 03/CT – BYT ngày 24/4/2014

của Bộ trưởng Bộ Y tế v vic đy mnh công tác phòng, chng dch si và trin khai kế hoch tiêm vac xin phòng si, tiêm vét vac xin si

 
       Ngày 26 tháng 4 năm 2014, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 03/CT – BYT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch sởi và triển khai kế hoạch tiêm vac xin phòng sởi, tiêm vét vac xin sởi. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị tuyến tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện phòng chống dịch sởi (TTYT dự phòng, TT Truyền thông GDSK, BVĐK trung tâm); Đại diện Lãnh đạo và trưởng các khoa, phòng liên quan của 11 TTYT huyện, thành phố; Đại diện Lãnh đạo phòng Y tế huyện, thành phố.

   Sau khi nghe triển khai các nội dung Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Kế hoạch số 25/KH – SYT ngày 20/4/2014 của Sở Y tế về phòng chống dịch sởi tại Lạng Sơn, các ý kiến thảo luận tại hội nghị về chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13/KH – SYT ngày 12/3/2014 của Sở Y tế về triển khai tiêm vac xin phòng sởi, tiêm vét vac xin sởi trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Đình Hoàn, Giám  đốc Sở Y tế đã kết luận những nội dung sau:

     I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH SỞI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

      1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo

Thực hiện Quyết định số 601/QĐ- BYT ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt " Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi"; Công văn số 642/BYT- DP ngày 18/02/ 2014 của Cục Y tế dự phòng về việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch sởi; Công văn số 167/ UBND-VX ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sởi, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 13/KH – SYT ngày 12/3/2014 về việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi cho trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi khai  từ ngày 15/ 03 đến ngày 30/ 04/ 2014 tại 226/226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mục tiêu kế hoạch đạt trên 95 % cho trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin sởi  theo lịch tiêm chủng và đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo Quyết định số 3029/QĐ- BYT ngày 21/8/2013 của Bộ Y tế. Tính đến ngày 25/4/2014, toàn tỉnh đã tiêm đạt trên 70% số trẻ trong diện tiêm chủng và khả năng đạt trên 90 % khi kết thúc chiến dịch vào 30/4/2014.

      Thực hiện Công điện số 696/CĐ-BYT ngày 05/4/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch sởi, triển khai kế hoạch tiêm vac xin phòng sởi và tiêm vét vac xin sởi, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo cung cấp đầy đủ vac xin cho chiến dịch tiêm sởi.

     Thực hiện Công điện số 477/CĐ – TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch sởi; Kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ngày 22/4/2014 tại Hội nghị tăng cường điều trị bệnh sởi của Bộ Y tế; Công văn số 368/UBND-VX ngày 18/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn về việc tăng cường phòng chống dịch sởi, Sở Y tế đã ban hành Công văn khẩn số 305/SYT – NVY ngày 23/4/2014  về tăng cường phòng chống dịch sởi và triển khai Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sởi theo Quyết định số 1327/QĐ – BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế; ban hành Kế hoạch số 25/KH- SYT ngày 20/4/2014 của Sở Y tế phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 26/4/2014, Sở Y tế đã có Báo cáo số 86/BC- SYT về triển khai công tác phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp khẩn của  UBND tỉnh.

      2. Kết quả đạt được

      - Các đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc, chủ động và kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch sởi theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

      - Tính đến ngày 25/4/2014, toàn tỉnh đã tiêm được 73% số cháu trong diện tiêm phòng sởi; tính đến ngày 26/4/2014, toàn tỉnh chưa ghi nhận có chùm ca bệnh hoặc ổ dịch sởi nhỏ. Đạt được kết quả trên là do các đơn vị đã triển khai đúng tiến độ kế hoạch tiêm phòng sởi và tiêm vét vac xin sởi, kết quả trên đã bước đầu khống chế thành công được các ca mắc sởi, không để xảy ra ổ dịch.

      - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã dự trù và cung cấp đủ vac xin cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

     3. Hạn chế

     - Việc tham mưu của một số đơn vị tuyến huyện chưa kịp thời, thể hiện qua việc chậm ban hành các văn bản phòng chống dịch sởi của cấp huyện (đến 28/4/2014 chỉ có 4 huyện ban hành văn bản phòng chống dịch sởi), chứng tỏ nhận thức và trách nhiệm của một số địa phương chưa cao trong phòng chống dịch sởi, chưa huy động được hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia phòng chống dịch.

     - Công tác truyền thông về phòng chống dịch sởi chưa đạt yêu cầu: chưa có phối hợp giữa hệ thống truyền thông của ngành y tế với các cơ quan, đơn vị truyền thông để chuyển tải nhanh chóng các thông điệp phòng chống dịch sởi của Bộ Y tế; việc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng chưa triển khai kịp thời,..;

     - Công tác báo cáo kết quả thực hiện còn chậm, số liệu báo cáo chưa đảm bảo chính xác để phục vụ cho quản lý điều hành.

       II. CÁC NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

      Ngoài các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 25/KH – SYT ngày 20/4/2014, Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

      1. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về phòng, chổng dịch bệnh sởi;

    2. Tổ chức quán triệt các nội dung của Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 24/4/2014 của Bộ Y tế  cho toàn thể cán bộ, viên chức và lao động của đơn vị; tổ chức tập huấn về giám sát, phòng chống dịch sởi và hướng dẫn điều trị bệnh sởi theo Quyết định 1327/QĐ – BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế;

     3. Tập trung chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm phòng sởi, tiêm vét vac xin sởi theo Kế hoạch sô 13/KH – SYT đạt kết quả như mục tiêu đã định ( > 95 %); tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng và số liệu tiêm thực tế tại các trạm y tế có phù hợp với số liệu báo cáo để tránh bỏ sót các đối tượng cần tiêm;

     4. Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện các ca sởi trong số bệnh nhân có sốt phát ban dạng sởi để có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời, tránh gây ổ dịch, có biện pháp khống chế kịp thời khi dịch xảy ra; có kế hoạch chuẩn bị về nhân lực, vac xin, vật tư, hóa chất khử trùng phục vụ phòng, chống dịch;

     5. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, điều trị theo đúng phân tuyến quy định tại Quyết định 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế; thực hiện việc truyền thông cho người nhà các biện pháp phòng chống bệnh sởi, phòng chống lây chéo sởi trong bệnh viện theo khuyến cáo của Bộ Y tế;

     6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của công tác tiêm chủng, tác hại và cách phòng, chống dịch bệnh sởi để người dân hiểu và tự giác tham gia; vận động các bà mẹ, gia đình có trẻ nhỏ từ đủ 9 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng sởi hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi sởi đến cơ sở y tế để tiêm phòng sởi theo quy định.

     7. Tiếp tục kiện toàn hệ thống phòng chống dịch của đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Y tế và chủ động triển khai thực hiện.

     8. Theo dõi sát tình hình, diễn biến bệnh sởi trên địa bàn để kịp thời thông tin và báo cáo Sở Y tế theo quy định.

     Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.