Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola

       Thực hiện Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola; Công văn số 5107/BYT-DP ngày 01/8/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola, Chủ tịch UBND tỉnh....(xem tệp đính kèm)