Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

""
Chủ động phòng bệnh cho mùa lạnh

Thời tiết thay đổi đột ngột, hay thời

""
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn

Đầu năm 2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn được thành lập, trên cơ sở

""
Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá

Bước vào năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và lan rộng ra các nước trên thế giới, đ

Alt text
Tài liệu hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sởi

 

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm

Alt text
Công tác nghiên cứu khoa học năm 2013 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Công tác nghiên cứu khoa học năm 2013
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
 
Alt text
QĐ v/v cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 01 năm 2014

QĐ v/v cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 01 năm 2014

Alt text
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 01/4/2014

Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y t

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập