Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

""
Chủ động phòng bệnh cho mùa lạnh

Thời tiết thay đổi đột ngột, hay thời

""
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn

Đầu năm 2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn được thành lập, trên cơ sở

""
Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá

Bước vào năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và lan rộng ra các nước trên thế giới, đ

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập