Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chất lượng bệnh viện huyện Đình Lập năm 2020 tăng không nhiều

Ngày 07/01/2021, Đoàn kiểm tra chấm điểm phúc tra chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Lạng Sơn do ông Đặng Huy Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chấm điểm tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập. Trong năm 2020 Chất lượng Bệnh viện có số điểm trung bình chung của 82/83 tiêu chí chấm điểm tăng 0,03 điểm so với năm 2019, đạt tổng điểm chất lượng là 2,45 điểm. (năm 2019 số điểm trung bình chung của các tiêu chí là 2,42).

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

 

 

Kết quả chấm điểm phúc tra chất lượng bệnh viện năm 2020 đối với các tiêu chí cụ thể bao gồm: Phần hướng tới người bệnh Trung tâm Y tế huyện Đình Lập đạt 3,33 điểm (đơn vị tự chấm đạt 3,39 điểm); Phần phát triển nguồn nhân lực đạt 2,14 điểm (Đơn vị tự chấm đạt 2,21 điểm); Phần hoạt động chuyên môn đạt 2,23 điểm (Đơn vị tự chấm đạt 2,54 điểm); Phần Hoạt động cải tiến chất lượng đạt 2,09 điểm (Đơn vị tự chấm 2,18 điểm); Phần tiêu chí đặc thù chuyên khoa đạt 2,25 điểm (Đơn vị tự chấm đạt 2,50 điểm).