Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chất lượng Bệnh viện huyện Bắc Sơn được duy trì trong năm 2020

Ngày 08/01/2021, Đoàn kiểm tra Chất lượng Bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế Lạng Sơn do ông Đặng Huy Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện kiểm tra, chấm điểm chất lượng Bệnh huyện Bắc Sơn. Qua kiểm tra đánh giá cho thấy số điểm trung bình chung của các tiêu chí chấm điểm chất lượng đạt 3,28 điểm, duy trì mức độ chất lượng như năm 2019 đã đạt được. (năm 2019 đạt 3,28 điểm)

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn

 

 

Các kết quả chấm điểm phúc tra cụ thể theo từng phần như sau: Phần hướng đến người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn đạt 3,63 điểm (đơn vị tự đánh giá đạt 3,68 điểm); Phần phát triển nguồn nhân lực đạt 4,07 điểm (đơn vị tự đánh giá đạt 4,07 điểm); Phần hoạt động chuyên môn đạt 2,97 điểm (đơn vị tự đánh giá đạt 3,09 điểm); Phần hoạt động cải tiến chất lượng đạt 2,91 điểm (đơn vị tự đánh giá đạt 2,82 điểm) và phần tiêu chí đặc thù đạt 2,50 điểm (đơn vị tự đánh giá đạt 2,50 điểm)