Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 16 May 2018
  • - Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế: 0963.201.515

 

  • - Số điện thoại Giám đốc Sở Y tế: 0919710669

 

  • Số điện thoại cố định của Thanh tra Sở Y tế: 02053.812.113