Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Alt text

Kết luận thanh, kiểm tra việc lựa chọn giới tính thai nhi năm 2017

Trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 26 cơ sở được cấp phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - Kế hoạch hóa gia đình tư nhân, trong đó riêng địa bàn Thành phố có 13 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này. Phần lớn các cơ sở có thêm thiết bị siêu âm.

Alt text

Triển khai tháng cao điểm chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017

         Thực hiện công văn số 3450/BYT-KCB, ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế về việc triển khai tháng cao điểm chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 với chủ đề Chung sức hành động, vì sức khỏe cộng đồng”.

Subscribe to Khám chữa bệnh