Skip to main content
Tham gia Bảo hiểm Y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
""

Tăng cường giám sát chất lượng thuốc chủ động phòng chống thuốc giả

Trong 06 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý cơ bản ổn định. Sở Y tế đã tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực y tế đặc biệt là nhóm hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, dược liệu. Đồng thời tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh trang thiết bị, vật tư, test kít xét nghiệm và thuốc phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... cũng  như nhóm hàng hoá phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

""

Tăng cường quản lý cơ sở hành nghề Y Dược tư nhân

Trong thời gian từ ngày 15/3 đến ngày 15/4/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn chủ trì đã tiến hành kiểm tra được gần 80 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Alt text

Quyết định Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Subscribe to Thanh tra, kiểm tra