Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
""

Vay vốn ngân hàng – Những điều cần biết

Vay vốn ngân hàng là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi nguồn lực sẵn có chưa đáp ứng đủ yêu cầu công việc. Tuy nhiên để thuận tiện trong quá trình vay vốn, người dân cần hiểu rõ những quy định cần thiết của ngân hàng khi cho vay.

""

Thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 11/8/2022 của UBND  tỉnh Lạng Sơn về việc: Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Lạng Sơn. Theo đó từ ngày 01/9/2022 đến 31/12/2022 một số thủ tục hành chính đối với tổ chức và 02 thủ tục hành chính đối với cá nhân chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mà không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp.

""

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tự chủ tài chính ở ngành Y tế Lạng Sơn

Trong giai đoạn 2017-2021, toàn ngành y tế Lạng Sơn có 20 đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính quy định  tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, qua đó các đơn vị đã chủ động hơn trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, giảm phần nào gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời đa dạng cung ứng các dịch vụ công và các hoạt động khác, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

'

Tăng cường hiện đại hóa hành chính

Nhằm tăng cường đây mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2022, Sở Y tế Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm hoặc thấp điểm năm 2021. Qua đó tiếp tục phát huy và duy trình những thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, từng bước cải thiện những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong năm 2022.

'

Tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh

Bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là Thalassemia đến nay chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, khi đã mắc bệnh ở thể trung bình hoặc thể nặng cần truyền máu định kỳ và sử dụng thuốc suốt đời, ảnh hưởng đến đến kinh tế, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh.

""

Tăng cường cải cách hành chính trong năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Sở Y tế đã chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022 trong toàn ngành y tế nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung đến nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao

""

Nhìn lại công tác cải cách hành chính năm 2021

Công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tiếp tục được Sở Y tế Lạng Sơn quan tâm chú trọng thực hiện từ đầu năm, coi đó là một trong những nội dung công tác xuyên suốt trong năm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị trong toàn ngành, thực hiện thắng lợi sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

""

8 giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Tạp chí Tuyên giáo đã đưa ra 8 giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể như sau:

Subscribe to Tư vấn sức khỏe và tài liệu tham khảo