Skip to main content
""

Cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái

Ngày dân số thế giới 11/7/2021 được Quỹ dân số Liên hợp quốc lựa chọn với chủ đề “cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái” nhằm nêu cao trách nhiệm của mỗi cá nhân và cả cộng đồng quan tâm tới 2 nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, hệ lụy nhất đó là phụ nữ và trẻ em gái,

Subscribe to Dân số kế hoạch hóa gia đình