Skip to main content
Thông tin về Dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19

24 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/5/2022

Ngày 10/5/2022 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới tại 06 huyện và thành phố. Các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Lộc Bình và Văn Lãng không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Như vậy, tổng số ca mắc từ năm 2021 đến nay là 155.798 ca, riêng năm 2022 ghi nhận 153.868 ca.

Subscribe to Thông tin về Dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp COVID-19