Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2. Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
3. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
8. Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
1. Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
11. Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
7. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
2. Khám Giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01/9/2012
Thủ tuc 18. Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát
13. Giám định để hướng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ)
8. Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
4. Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Thủ tục 20. Khám giám định trường hợp tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
15. Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời
10. Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
6. Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
2. Khám Giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01/9/2012
Thủ tuc 17. Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót
12. Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
8. Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
3. Khám Giám định y khoa (GĐYK) đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
THủ tuc 19. Khám giám xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật
14. Khám giám định thương tật lần đầu
9. Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
5. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Khám Giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có cô
Thủ tục 21. Khám giám định trẻ mắc các bệnh trong danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định các cặp vợ, chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc 2 con
16. Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương