Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tìm hiểu về cải cách hành chính

Nhiều năm qua, các cấp các ngành, từ trung ương tới địa phương đều quan tâm chú trọng đến công tác cải cách hành chính. Nhờ cải cách hành chính người dân khi có công việc phải tiếp xúc, giải quyết đã được các cơ quan hành chính nhà nước, hướng dẫn và thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, giảm tối đa thời gian cũng như những phiền hà đối với người dân.

 

Thủ tục hành chính được treo công khai tại nơi dễ dàng nhận thấy để thuận tiện cho người dân tham khảo

 

Thực chất Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, với mục tiêu nhất định được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để hướng tới mục tiêu hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân được tốt hơn của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Trong các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, chủ trương cải cách hành chính được rất nhiều đại biểu cử tri quan tâm bởi chính tác dụng, hiệu quả mang lại đối với người dân. Đồng thời cũng là điều kiện cần thiết để xây dựng chế độ xã hội theo hướng xã hội chủ chủ nghĩa mà Đảng ta đã lựa chọn. Bởi ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đã chỉ rõ mục tiêu của cải cách hành chính là “xây dựng một nền hành chính dân chủ, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất năng lực đáp ứng được công cuộc xây dựng và phát triển đất nước".

 

Nhiệm vụ của cải cách hành chính không hề đơn giản, nó bao hàm rất rộng như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Theo đó các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước hàng năm đều phải thực hiện cải cách hành chính trên lĩnh vực của mình, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, để làm sao cho người dân thuận tiện giải quyết công việc của mình khi có vướng mắc.

 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã chỉ rõ, cải cách thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Thông qua thủ tục hành chính người dân có thể dễ dàng thực hiện quyền của mình.

 

Mỗi một thủ tục hành chính bao gồm nhiều bộ phận cấu thành cơ bản, từ các mẫu tờ khai, mẫu đơn cho đến cách thức thực hiện, trình tự thực hiện, thời gian thực hiện. Việc cải cách hành chính đảm bảo đổi mới cách thức thực hiện, trình tự thực hiện để rút ngắn thời gian trả kết quả, sẽ đem lại hiệu quả thiết thực nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương một cách bền vững. Chính vì vậy, hiện này, Trung tâm Hành chính công của tỉnh Lạng Sơn đi vào hoạt động, người dân muốn đảm bảo quyền lợi của mình đều có thể đến làm thủ tục hành chính tại đây mà không phải đi nhiều nơi, chờ đợi mất thời gian như trước khi thực hiện cải cách hành chính.

 

Đối với ngành Y tế Lạng Sơn, Sở Y tế Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính; tổ kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính. Đảm bảo luôn có cán bộ trực giải quyết thủ tục hành chính tại Trung trung tâm Hành chính công của tỉnh. Mọi người dân có nhu cầu về thủ tục hành chính như: cấp phép hành nghề y dược tư nhân, chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm, thực phẩm… đều có thể tới Trung tâm hành chính công của tỉnh để được hướng dẫn là hô sơ cụ thể và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời hẹn ngày trả kết quả theo đúng quy định.

 

Theo thống kê của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Lạng Sơn, tính đến thời điểm hiện nay, trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh (https://dichvucong.langson.gov.vn), Sở Y tế đã niêm yết công khai 148/148 TTHC của 11 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (trong đó có 38 TTHC mức độ 2, 49 TTHC mức độ 3, 61TTHC mức độ 4) góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân./.

Minh Mạnh