Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 9 April 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 819 /QĐ-SYT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc CCHND Dot 3.xls 28.5 KB