Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 16 July 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
12/QĐ-SYT
Ngày ban hành
Ngày ban hành