Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26-06-2020 Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Website của Sở Y tế (Ngày 26/62020)
102/TB-TTYT 19-06-2020 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
72a/TB-SYT 18-06-2020 Thông báo địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
0 18-06-2020 Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế (cập nhật đến ngày 18/6/2020)
0 17-06-2020 Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện ATSH trên Website Sở Y tế Lạng Sơn (cập nhật đến ngày 17/6/2020)
316/TB-VTTB 16-06-2020 Thông báo về chức năng, nhiệm vụ của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế
0 15-06-2020 Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều tiêm chủng trên website Sở Y tế Lạng Sơn (cập nhật đến ngày 15.6.2020)
1240/SYT-NVYD 13-06-2020 V/v cung cấp dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế mua sắm tập trung năm 2020 ( Lần 2)
Số: 44/TB-BQLKKTCK 11-06-2020 Thông báo việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
1231/SYT-NVYD 11-06-2020 Công văn Đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Gel rửa tay khô VISAKU không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1185/SYT-NVYD 09-06-2020 V/v cung cấp dịch vụ thẩm định giávật tư y tế mua sắm tập trung năm 2020
67/TB-SYT 09-06-2020 Thông báo lịch thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
1189/SYT-KHTC 09-06-2020 Thực hiện thẩm định giá hóa chất COVID-19
1496/QĐ-SYT 09-06-2020 QĐ v/v công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
66/TB-SYT 09-06-2020 Thông báo v/v triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
1185/SYT-NVYD 09-06-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giávật tư y tế mua sắm tập trung năm 2020
1169/SYT-KHTC 08-06-2020 V/v thẩm định giá trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc
1161/SYT-KHTC 05-06-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất COVID-19 (lần 2)
1148/SYT-NVYD 04-06-2020 Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Captopril 25mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1476/QĐ-SYT 04-06-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) (Nguyễn Thị Thùy)
1148/SYT-NVYD 04-06-2020 Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1476/QĐ-SYT 04-06-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) (Nguyễn Thị Thùy)
1473/QĐ-SYT 03-06-2020 Quyết định về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược (Toàn Văn Trường)
1133/SYT-NVYD 02-06-2020 Bổ sung nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám 128A Phai Vệ)
1122/SYT-KHTC 01-06-2020 V/v thẩm định giá trangthiết bị Đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật cao cho hệ thống bệnh viện cho các đơn vị trực thuộc
62/TB-HDTD 30-05-2020 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
62/TB-HDTD 30-05-2020 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
1449/QĐ-SYT 29-05-2020 QĐ cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 07 năm 2020
1103/SYT-NVYD 28-05-2020 Điều chỉnh nhân lực của phòng khám
08/TB-KD 28-05-2020 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
1448/QĐ-SYT 28-05-2020 QĐ đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
08/TB-KD 28-05-2020 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
1435/QĐ-SYT 27-05-2020 QĐ cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
01/TB-TYT 26-05-2020 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Bình Trung - huyện Cao Lộc)
1432/QĐ-SYT 26-05-2020 QĐ thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nguyễn Bách Hảo)
35/TB-KSBT 26-05-2020 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)
61/TB-HĐTD 25-05-2020 Thông báo v/v tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020
1074/SYT-NVYD 25-05-2020 Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Gel rửa tay khô ANTI-COR ) không đạt chất lượng
1431/QĐ-SYT 25-05-2020 QĐ v/v công nhận kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
1044/SYT-KHTC 21-05-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất COVID-19
60/TB-SYT 21-05-2020 Thông báo v/v quy định thang điểm các phần thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
16/TB-TTDVĐGTS 18-05-2020 Thông báo đấu giá tài sản
1396/QĐ-SYT 14-05-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 06 năm 2020
13-05-2020 Thông báo cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
1390/QĐ-SYT 13-05-2020 Quyêt định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Liễu Thị Hoạch)
976/SYT-KHTC 13-05-2020 Báo giá hoá chất xét nghiệm COVID-19
985/SYT-NVYD 13-05-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa Phú Lộc)
Số: 01/PTN-NVYD 12-05-2020 Công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ( IQ Việt-Pháp)
1381/QĐ-SYT 12-05-2020 Quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân - Đợt 02 năm 2020
954/SYT-NVD 11-05-2020 Công văn đinh chỉ lưu hành thuốc Dekasiam, 02 mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
53/TB-SYT 08-05-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
52/TB-SYT 08-05-2020 Thông báo v/v triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
47/TB-SYT 23-04-2020 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
824/SYT- TT 23-04-2020 Văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc
46/TB-SYT 23-04-2020 Thông báo v/v điều chỉnh thay thế, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 45/KH-SYT và Thông báo số 41/TB-SYT ngày 08/4/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
821/SYT-KHTC 22-04-2020 V/v mời cung cấp máy phun khử khuẩn diện rộng cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn
819/SYt-KHTC 22-04-2020 V/v mời cung cấp vật tư tiêu hao, hóa chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn
819/SYt-KHTC 22-04-2020 V/v mời cung cấp vật tư tiêu hao, hóa chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn
42/TB-SYT 15-04-2020 Thông báo nội dung tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
o 15-04-2020 Thông báo phòng xét nghiệm đủ điều kiên An toàn sinh học ( đến ngày 15.4.2020)
757/SYt-KHTC 13-04-2020 V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
756/SYT-NVD 13-04-2020 Công văn Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Viên nén nhai Incepban 400 Chewable Tablet (Albendazole 400mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng
45/KH-SYT 08-04-2020 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
687/SYT-NVD 08-04-2020 Công văn thu hồi thuốc viên nén Clorocid TW3 giả
41/TB-SYT 08-04-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
688/SYT-NVD 08-04-2020 Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm LOTUPHIL HAND SANITIZER GEL không đạt chất lượng
649/SYT-VP 02-04-2020 Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020.
620/SYT-NVD 31-03-2020 Công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Alsoben(Misoprostol 200mcg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng
594/SYT-NVD 27-03-2020 Công văn xử lý thuốc viên nén Tetracyclin TW3 và đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
36/TB-SYT 26-03-2020 Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
0 23-03-2020 Thông báo cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng tại tỉnh Lạng Sơn ( cập nhật đến 23.03.2020)
18-03-2020 Thông báo Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, yêu cầu kỹ thuật của các Hồ sơ mời thầu thuốc năm 2020gói thầu và biểu mẫu dự thầu các gói thầu
30/TB-SYT 16-03-2020 Thông báo v/v công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
945/QĐ-SYT 16-03-2020 QĐ v/v công nhận kết quả thi tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
459/SYT-NVD 16-03-2020 Công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Cốm Trẻ Việt không đạt chất lượng
946/QĐ-SYT 16-03-2020 QĐ v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
879/QĐ0BYT 12-03-2020 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”
878/QĐ-BYT 12-03-2020 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”
915/QĐ-SYT 12-03-2020 Quyết đinh ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại về vắc xin
29/TB-SYT 11-03-2020 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
28/TB-SYT 09-03-2020 TB về việc quy định hình thức, nội dung thi, thời gian thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019
0 03-03-2020 Danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ( đến ngày 03.03.2020)
26/TB-SYT 28-02-2020 TB lịch thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
25/TB-SYT 27-02-2020 hông báo về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
24/TB-SYT 24-02-2020 TB v/v triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
03/BC-ĐKT 24-02-2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh Dược phục vụ phòng chống viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra
23/TB-SYT 24-02-2020 TB v/v xuất trình văn bằng, chứng chỉ gốc và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển viên chức thuộc trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng VC các đơn vị SN trực thuộc Sở Y tế năm 2019
66/BC-SYT 21-02-2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc
02-2020/TB 19-02-2020 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc
02-2020/TB 19-02-2020 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Trung tâm tiêm chủng vắc xin Tvac
14-02-2020 Cập nhật cơ sở tiêm chủng
16/TB-SYT 11-02-2020 Thông báo v/v tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
345/QĐ-BYT 07-02-2020 Quyết định ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”
07-02-2020 Dừng tiêm chủng tại Phòng đa khoa 128A Phai Vệ. Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TT tiêm chủng vacxin TVAC)
322/QĐ-BYT 06-02-2020 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới vi rút C
125/SYT-TT 05-02-2020 Chấp hành các quy định kinh doanh Dược, tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, trang thiết bị y tế phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.
139/QĐ-SYT 05-02-2020 QĐ v/v công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
108/KCB-QLCL&CQT 04-02-2020 Bộ Y tế: Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
122/SYT-NVY 04-02-2020 Thông tin đường dây nóng chỉ đạo, tư vấn,điều trị người bệnh nghi nCoV
118/SYT-TT 03-02-2020 Tăng cường công tác kiểm tra tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, trang thiết bị y tế phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).