Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
489/BVĐK-TCCB 13-05-2021 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Bổ sung danh sách người hành nghề KBCB
2717/SYT-VP 13-05-2021 gửi Lời hiệu triệu phòng chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ Y tế
1403/QĐ-SYT 12-05-2021 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 07 năm 2021
2691/SYT-KHTC 11-05-2021 Cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm Real-time PCR đợt 2 năm 2021
80/GM-SYt 11-05-2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp
2691/SYT-KHTC 11-05-2021 V/v cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm Real-time PCR đợt 2 năm 2021
1392/QĐ-SYT 11-05-2021 Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 07 năm 2021
1400/QĐ-SYT 11-05-2021 Quyết định hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Hà Thị Vìn)
78/GM-SYT 08-05-2021 Giấy mời: Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
76/GM-SYT 07-05-2021 Giấy mời: Họp trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1348/QĐ-SYT 05-05-2021 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị khối tỉnh trực thuộc Sở Y tế
1349/QĐ-SYT 05-05-2021 Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị khối tỉnh trực thuộc Sở Y tế.
1306/QĐ-SYT 30-04-2021 Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP) Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 06 năm 2021
1303/QĐ-SYT 29-04-2021 cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 06 năm 2021
73/GM-SYT 29-04-2021 Giấy mời Dự mở thầu gói thầu Mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021
29/BC-ĐKT 29-04-2021 Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi năm 2021
2417/SYT-NVYD 26-04-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK Nội tổng hợp 28 Bắc Sơn, Hữu Lũng)
28/BC-ĐKT 26-04-2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề y dược ngoài công lập, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đợt I năm 2021
2387/SYT-NVYD 23-04-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bs Vi Thị Bình)
1239/QĐ-SYT 23-04-2021 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 06 năm 2021
1238/QĐ-SYT 23-04-2021 Thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” (Trương Phương Dung)
2384/SYT-NVYD 23-04-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bs Tiền Thị Nga)
2377/SYT-KHTC 22-04-2021 Cung cấp báo giá sinh phẩm y tế
70/GM-SYT 22-04-2021 Giấy mời họp trực tuyến đảm an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1191/QĐ-SYT 22-04-2021 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đợt 4)
2315/SYT-TT 19-04-2021 kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra.
22/TB-KN 15-04-2021 Thông báo khả năng thử nghiệm của đơn vị
34/TB-SYT 13-04-2021 Thông báo một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
2118/SYT-NVYD 12-04-2021 Thông tin tình hình cung ứng thuốc điều trị ngộ độc Botulinum
33/TB-SYT 12-04-2021 Thông báo Hủy thầu gói thầu số 5: Mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 thuộc dự án mua sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1141/QĐ-SYT 12-04-2021 Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 05 năm 2021
33/TB-SYT 12-04-2021 Thông báo Hủy thầu gói thầu số 5: Mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 thuộc dự án mua sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1132/QĐ-SYT 09-04-2021 Quyết định cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 05 năm 2021
1128/QĐ-SYT 08-04-2021 Thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
1125/QĐ-SYT 08-04-2021 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
07-04-2021 TTYT Cao Lộc - Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
1111/QĐ-SYT 06-04-2021 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 05 năm 2021
30/TB-SYT 05-04-2021 Thông báo về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1099/QĐ-SYT 01-04-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hà Trung Hiếu)
1091/QĐ-SYT 31-03-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nông Thị Khánh Ly)
1773/SYT-NVYD 30-03-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh xá CA tỉnh)
105a/TTYT 29-03-2021 TTYT Lộc Bình-Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
1074/QĐ-SYT 26-03-2021 Quyết định thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 103 Hữu Lũng)
1063/QĐ-SYT 24-03-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Lương Thị Lan)
56/GM-SYT 24-03-2021 Giấy mời Dự Hội nghị bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng
36/KL-SYT 24-03-2021 Kết luận Thanh tra về công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn
1064/QĐ-SYT 24-03-2021 Quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 04 năm 2021
1062/QĐ-SYT 24-03-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hoàng Thị Bằng)
1069/QĐ-SYT 24-03-2021 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 04 năm 2021
1054/QĐ-SYT 23-03-2021 Quyết đinh thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Ứng Thị Bích Hường)
1052/QĐ-SYt 23-03-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; (GPP) Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Dương Thị Thư)
1051/QĐ-SYT 23-03-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Lý Linh Giang)
1050/QĐ-SYT 23-03-2021 Quyết định thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Dược (Hoàng Thị Bằng)
885/QĐ-SYT 14-03-2021 Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP); Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 03 năm 2021
1331/SYT-NVYD 10-03-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bác sĩ Hoàng Doãn Sáu - PKĐK Bình Gia 103)
855/QĐ-SYT 07-03-2021 Quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động và điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
20/TB-SYT 05-03-2021 Thông báo về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại tỉnh Lạng Sơn
36A/PKĐTT-TCB 26-02-2021 PKĐT Trung tâm Lạng Sơn - Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
750/SYT-KHTC 19-02-2021 V/v cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu
701/QĐ-SYT 10-02-2021 Quyết định thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Vi Thị Vân Anh)
700/QĐ-SYT 10-02-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Đào Thị Bích Nga)
970/SYT-KHTC 02-02-2021 V/v cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầumua hóa chất, vật tư xét nghiệm Real-time PCR
17/GM-SYT 27-01-2021 Giấy mời Hội nghị hướng dẫn triển khai Phần mềm quản lý người nhập cảnh trong phòng, chống dịch COVID-19
387/QĐ-SYT 26-01-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nguyễn Thị Bình)
430/SYT-NVYD 26-01-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
382/QĐ-SYT 26-01-2021 Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
424/SYT-NVYD 26-01-2021 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK QT Ngọc Lan)
334/QĐ-SYT 21-01-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Chu Thị Yến)
312/SYT-NVYD 20-01-2021 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
263a/QĐ-SYT 19-01-2021 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề - Đợt 01 năm 2021
228/QĐ-SYT 17-01-2021 Quyết định điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược đợt 01 năm 2020
112/QĐ-SYT 13-01-2021 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
156/SYT-KHTC 12-01-2021 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
92/SYT-NVYD 07-01-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn)
17/QĐ-SYT 07-01-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nhà thuốc bệnh viện -TTYT Đình Lập)
06/SYT-NVYD 04-01-2021 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
4133/SYT-NVYD 04-01-2021 Điều chuyển nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Chi Lăng và PKĐK Lộc Bình)
01/TB-SYT 04-01-2021 Thông báo công lịch làm việc của công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021
05/SYT-NVYT 04-01-2021 Điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh phòng khám đa khoa Phú Lộc
3267/QĐ-SYT 31-12-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 20 năm 2020
3268/QĐ-SYT 31-12-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 15 năm 2020
3245/QĐ-SYT 25-12-2020 Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược (Triệu Thị Nhung)
4011/SYT-NVYD 25-12-2020 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
3244/QĐ-SYT 25-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
4000/SYT-NVYT 24-12-2020 Điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà Nội Medic)
3963/SYT-NVYD 23-12-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK quốc tế Ngọc Lan)
3237/QĐ-SYT 23-12-2020 Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128A Phai Vệ)
3234/QĐ-SYT 22-12-2020 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 12 năm 2020
3910/SYT-TT 21-12-2020 Kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra tại TTYT huyện Văn Quan
3903/SYT-KHTC 19-12-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất COVID-19
3856/SYT-NVYD 17-12-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
3855/SYT-NVYD 17-12-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK đa khoa Lạng Sơn)
3848/SYT-NVYD 16-12-2020 Bổ sung, điều chỉnh hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo
3804/SYT-NVYD 16-12-2020 Cắt giảm nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
3847/SYT-NVYD 16-12-2020 Công văn đề nghị làm rõ nội dung kế hoạch quảng cáo tại Lạng Sơn
3213/QĐ-SYT 15-12-2020 Đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128A Phai Vệ)
235/KL-SYT 15-12-2020 Kết luận Thanh tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
3762/SYT-NVYD 14-12-2020 Thu hồi thuốc thuốc viên nang mềm Bronzoni
3204/QĐ-SYT 14-12-2020 Cấp giấy phép hoạt động và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
141/TB-SYT 13-12-2020 Thông báo về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ y học cổ truyển