Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
750/SYT-KHTC 02-12-2021 V/v cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu
700/QĐ-SYT 10-02-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Đào Thị Bích Nga)
701/QĐ-SYT 10-02-2021 Quyết định thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Vi Thị Vân Anh)
17/GM-SYT 27-01-2021 Giấy mời Hội nghị hướng dẫn triển khai Phần mềm quản lý người nhập cảnh trong phòng, chống dịch COVID-19
382/QĐ-SYT 26-01-2021 Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
424/SYT-NVYD 26-01-2021 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK QT Ngọc Lan)
387/QĐ-SYT 26-01-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nguyễn Thị Bình)
430/SYT-NVYD 26-01-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
334/QĐ-SYT 21-01-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Chu Thị Yến)
312/SYT-NVYD 20-01-2021 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
263a/QĐ-SYT 19-01-2021 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề - Đợt 01 năm 2021
228/QĐ-SYT 17-01-2021 Quyết định điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược đợt 01 năm 2020
112/QĐ-SYT 13-01-2021 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
156/SYT-KHTC 12-01-2021 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
92/SYT-NVYD 07-01-2021 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn)
17/QĐ-SYT 07-01-2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nhà thuốc bệnh viện -TTYT Đình Lập)
05/SYT-NVYT 04-01-2021 Điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh phòng khám đa khoa Phú Lộc
06/SYT-NVYD 04-01-2021 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
4133/SYT-NVYD 04-01-2021 Điều chuyển nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Chi Lăng và PKĐK Lộc Bình)
01/TB-SYT 04-01-2021 Thông báo công lịch làm việc của công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021
3267/QĐ-SYT 31-12-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 20 năm 2020
3268/QĐ-SYT 31-12-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 15 năm 2020
3244/QĐ-SYT 25-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
3245/QĐ-SYT 25-12-2020 Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược (Triệu Thị Nhung)
4011/SYT-NVYD 25-12-2020 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
4000/SYT-NVYT 24-12-2020 Điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà Nội Medic)
3963/SYT-NVYD 23-12-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK quốc tế Ngọc Lan)
3237/QĐ-SYT 23-12-2020 Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128A Phai Vệ)
3234/QĐ-SYT 22-12-2020 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 12 năm 2020
3910/SYT-TT 21-12-2020 Kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra tại TTYT huyện Văn Quan
3903/SYT-KHTC 19-12-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất COVID-19
3855/SYT-NVYD 17-12-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK đa khoa Lạng Sơn)
3856/SYT-NVYD 17-12-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
3804/SYT-NVYD 16-12-2020 Cắt giảm nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
3847/SYT-NVYD 16-12-2020 Công văn đề nghị làm rõ nội dung kế hoạch quảng cáo tại Lạng Sơn
3848/SYT-NVYD 16-12-2020 Bổ sung, điều chỉnh hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo
235/KL-SYT 15-12-2020 Kết luận Thanh tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
3213/QĐ-SYT 15-12-2020 Đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128A Phai Vệ)
3204/QĐ-SYT 14-12-2020 Cấp giấy phép hoạt động và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
3762/SYT-NVYD 14-12-2020 Thu hồi thuốc thuốc viên nang mềm Bronzoni
141/TB-SYT 13-12-2020 Thông báo về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ y học cổ truyển
3732/SYT-TT 13-12-2020 Kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra tại TTYT huyện Đình Lập
3195/QĐ-SYT 11-12-2020 Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19 năm 2020
08/PXBN 10-12-2020 Phòng xét nghiệm 52 Phai Vệ - tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
3122/QĐ-SYT 08-12-2020 Quyet định cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 14 năm 2020
3114/QĐ-SYT 07-12-2020 Quyết định cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 18 năm 2020
3061/QĐ-SYT 04-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) (Chu Thị Dậu)
3056/QĐ-SYT 03-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh (Phạm Tiền Hải)
3055/QĐ-SYT 03-12-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phạm Mai Diệp)
3524/SYT-KHTC 01-12-2020 V/v cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị thuộc công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn
3524/SYT-KHTC 01-12-2020 V/v cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị thuộc công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn
3524/SYT-KHTC 01-12-2020 V/v cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị thuộc công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn
19A/PKHNMedic 01-12-2020 Phòng khám Hà Nội Medic - Tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
3518/SYT-NVYT 30-11-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
3524/SYT-KHTC 30-11-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị thuộc công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn
3514/SYT-KHTC 27-11-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá hóa chất, sinh phẩm y tế mua sắm tập trung năm 2020
3042/QĐ-SYT 27-11-2020 Quyet dinh thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phan Thu Ngân)
3030/QĐ-SYT 26-11-2020 Quyet dinh cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc(GPP) Thực hành tốt phân phối nguyên liệu làm thuốc (GDP); Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 13 năm 2020
3031/QĐ-SYT 26-11-2020 Quyet dinh thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
3022/QĐ-SYT 24-11-2020 Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17 năm 2020
3004/QĐ-SYT 20-11-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 11 năm 2020
234/KL-SYT 18-11-2020 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác TCCB; công tác TCKT; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tại TTYT huyện Văn Quan
3364/SYT-NVYD 18-11-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK Trường Sinh)
2934/QĐ-SYT 13-11-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
3300/SYT-NVYD 12-11-2020 Thu hồi thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H/ml
3268/SYT-NVYD 11-11-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKDK Chi Lăng)
3264/SYT-NVYD 11-11-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
3265/SYT-NVYD 11-11-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn)
3266/SYT-NVYD 11-11-2020 Điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà Nội Medic)
3263/SYT-NVYD 11-11-2020 Điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (Bs Tiền Thị Nga - PKĐK 128A Phai Vệ)
3241/SYT-NVYD 10-11-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bs. Lê Thanh Bình)
233 /KL-SYT 10-11-2020 Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác TCCB; công tác TCKT; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của TTCP; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại TTYT huyện Đình Lập
3217/SYT-NVYD 09-11-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Phòng Chẩn trị YHCT Minh Thành Đường)
2795/QĐ-SYT 09-11-2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 12 năm 2020
2789/QĐ-SYT 05-11-2020 Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 16 năm 2020
2777/QĐ-SYT 05-11-2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 11 năm 202
2790/QĐ-SYT 05-11-2020 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt: Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; (GPP) Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nhà thuốc Thanh Hằng)
3105/SYT-NVYD 30-10-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Ngọc Lan)
2746/QĐ-SYT 28-10-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nhà thuốc Thanh Hằng)
98/GM-SYT 28-10-2020 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý người nhập cảnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
3053/SYT-TT 27-10-2020 Kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra tại TTKN thuốc, MP và TP
3020/SYT-NVYD 26-10-2020 Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (DCASH INTOUCH Tsubaki oil essential hair coat 20ml)
3025/SYT-NVYD 26-10-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
2717/QĐ-SYT 22-10-2020 Quyết định cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược đợt 15 năm 2020
2657/QĐ-SYT 21-10-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Đợt 10 năm 2020
123/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Nghị định số 123/2020/NĐ-VP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
2905/SYT-NVYD 16-10-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bs. Vũ Thị Minh Thái)
2904/SYT-NVYD 16-10-2020 Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Y sỹ Lành Văn Báo)
2643/QĐ-SYT 16-10-2020 QĐ cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuố” (GPP) Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 10 năm 2020
2612/QĐ-YT 14-10-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 14 năm 2020
2609/QĐ-SYT 13-10-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Đỗ Thị Hà Trang)
2607/QĐ-SYT 13-10-2020 Quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt: Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; (GPP) Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hoàng Thanh Nhung)
128/TB-SYT 12-10-2020 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (4 tại chỗ)
2588/QĐ-SYT 07-10-2020 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Bùi Thị Hương Lan)
2702/SYT-NVYD 07-10-2020 Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Ngọc Lan)
2587/QĐ-SYT 07-10-2020 Quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
2544/QĐ-SYT 07-10-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Vy Văn Hương)
81/TB-TT 06-10-2020 Thông báo tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
2630/SYT-KHTC 03-10-2020 Cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
970/SYT-KHTC 02-02-2021 V/v cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầumua hóa chất, vật tư xét nghiệm Real-time PCR