Skip to main content
Tham gia Bảo hiểm Y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
497/CV-TTYT 07-12-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Văn Lãng)
2910/SYT-NVYD 05-12-2023 bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK CLC Hà Nội –Tràng Định
2909/SYT-NVYD 05-12-2023 phúc đáp xác minh thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Đức Hạnh
2911/SYT-NVYD 05-12-2023 bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng Xét nghiệm Medlatec Lạng Sơn
2893/SYT-NVYD 04-12-2023 bổ sungnhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKCK RHM -Nha khoa Phước An
1870/QĐ-SYT 04-12-2023 Quyết định Về việc cấpđiều chỉnhGiấyphép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
1867/QĐ-SYT 04-12-2023 Quyết định Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
2889/SYT-NVYD 04-12-2023 cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKCK RHM Mạnh Chiến
1869/QĐ-SYT 04-12-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
1860/QĐ-SYT 01-12-2023 Quyết định Về việc phêduyệt Danh mục kỹ thuật bổ sungtrong khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Xứ Lạng thuộc Công ty Cổ phần dược phẩm và trang thiết bị y tế Lạng Sơn
2872/SYT-NVYD 01-12-2023 bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trường Sinh Hà Nội -Lạng Sơn
30-11-2023 Đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề (PKĐKTTLS)
2839/SYT-NVYD 29-11-2023 cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK CLC Hà Nội –Tràng Định
2809/SYT-NVYD 24-11-2023 Thay đổi nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK quốc tế Ngọc Lan
128/CV-PKĐKTTLS 24-11-2023 Đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề KCB (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn)
2808/SYT-NVYD 24-11-2023 Thay đổi nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền
2794/SYT-NVYD 23-11-2023 thay đổi nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Phú Lộc
2769/SYT-NVYD 22-11-2023 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Hà Nội –Tràng Định)
2468/SYT-NVYD 22-11-2023 Thay đổi nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trung tâm Lạng Sơn
62/CV-PKĐKTTLS2 21-11-2023 Đăng tải danh sách người hành nghề khám chữa bệnh (Phòng khám ĐK Trung tâm Lạng Sơn cơ sở 2)
1819/QĐ-SYT 20-11-2023 Quyết định Vềviệc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh
17-11-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Lộc Bình)
17-11-2023 Thông báo đăng ký hoạt động cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
15-11-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)
15-11-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 5 (Bệnh viện Phổi)
2689/SYT-NVYD 14-11-2023 Thay đổi nhân lực phụ trách chuyên môn tại Phòng khám, điều trị Bệnh nghề nghiệp thuộc Phòng khám đa khoa -Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
14-11-2023 Đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn - cơ sở 2)
1812/QĐ-SYT 14-11-2023 Quyết định Phê duyệt danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hà Nội -Tràng Định
2668/SYT-NVYD 13-11-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trung tâm Lạng Sơn–Cơ sở 2
2676/SYT-NVYD 13-11-2023 Thay đổi thời gian đăng ký làm việc của nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trường Sinh Hà Nội -Lạng Sơn
2666/SYT-NVYD 13-11-2023 bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK TNC Center
2646/SYT-NVYD 09-11-2023 Thay đổi nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK TNC Center
08-11-2023 Danh ách người hành nghề khám chữa bệnh
08-11-2023 Danh sách người hành nghề (phòng khám đa khoa Phú Lộc)
08-11-2023 Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh
07-11-2023 Thay đổi danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1797/QĐ-SYT 06-11-2023 Quyết định Vềviệc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh
2598/SYT-NVYD 03-11-2023 Công văn không đủ điều kiện cấp “Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền”
2582/SYT-NVYD 02-11-2023 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trung tâm Lạng Sơn–Cơ sở 2
2563/SYT-NVYD 31-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Phú Lộc
1788/QĐ-SYT 31-10-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh
2539/SYT-NVYD 30-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Xứ Lạng
1754/QĐ-SYT 24-10-2023 Quyết đinh Về việc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh
651/KSBT-TCHC 24-10-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (CDC)
2480/SYT-NVYD 24-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Phú Lộc
2478/SYT-NVYD 24-10-2023 bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Hà Nội -Medic
23-10-2023 Danh sách người hành nghề (TTYT Bình Gia)
2464/SYT-NVYD 23-10-2023 thay đổinhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trường Sinh Hà Nội -Lạng Sơn
18-10-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Bắc Sơn)
18-10-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BVĐK)
18-10-2023 Thay đổi văn bằng chuyên môn
2408/SYT-NVYD 17-10-2023 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Trường Sinh Hà Nội -Lạng Sơn
2385/SYT-NVYD 16-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1732/QĐ-SYT 16-10-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi, hủy giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
2384/SYT-NVYD 16-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1733/QĐ-SYT 16-10-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi, hủy giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
2369/SYT-NVYD 13-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1695/QĐ-SYT 10-10-2023 Quyết định Về việc Cấp, cấp điều chỉnh và Thu hồi, hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh đợt 26 năm 2023
06-10-2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
1690/QĐ-SYT 06-10-2023 Quyết định Vềviệc Cấp, cấp điều chỉnh và Thu hồi, hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh đợt 25 năm 2023
06-10-2023 Đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1682/QĐ-SYT 05-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
1681/QĐ-SYT 05-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
2292/SYT-NVYD 04-10-2023 Phúc đáp tăng nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của PKĐK Trường Sinh
2291/SYT-NVYD 04-10-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2279/SYT-NVYD 03-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấychứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phốithuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GDP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
185/TB-SYT 03-10-2023 Thông báo Rút công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
2278/SYT-NVYD 03-10-2023 Không đủ điều kiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
03-10-2023 Đăng tải bổ sung,danh sách người hành nghề thay đổi địa điểm Khám bệnh, chữa bệnh
2243/SYT-NVYD 29-09-2023 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2247/SYT-NVYD 29-09-2023 Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ
2244/SYT-NVYD 29-09-2023 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2237/SYT-NVYD 28-09-2023 Bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2236/SYT-NVYD 28-09-2023 Bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1669/QĐ-SYT 28-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
1664/QĐ-SYT 26-09-2023 Quyết định Về việc Cấp, cấp điều chỉnh và Thu hồi, hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 24 năm 2023
2200/SYT-NVYD 25-09-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2187/SYT-NVYD 22-09-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1657/SYT-NVYD 22-09-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi, hủy giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
1657/QĐ-SYT 22-09-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp điều chỉnh và thu hồi, hủy giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
21-09-2023 Thông báo đăng ký dịch vụ thẩm mỹ
20-09-2023 Thông báo đăng ký hoạt động cơ sở thẩm mỹ
1654/QĐ-SYT 20-09-2023 Quyết định Về việc tạm dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Nội tổng hợp
2156/SYT-NVYD 19-09-2023 Cắt giảm nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
19-09-2023 Danh sách người hành nghề
1651/QĐ-SYT 19-09-2023 Quyết định Về việc gia hạn tạmdừnghoạt động khám bệnh, chữa bệnhĐối với Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng thuộc phòng khám đa khoa Xứ Lạng
2154/SYT-NVYD 19-09-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Ngọc Lan
18-09-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1642/QĐ-SYT 18-09-2023 Quyết định Vềviệc Cấp, cấp điều chỉnh và Thu hồi, hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh đợt 23 năm 2023
13-09-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2077/SYT-NVYD 12-09-2023 Điều chỉnh nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1634/QĐ-SYT 12-09-2023 Quyết định Về việc cấp, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
2074/SYT-NVYD 12-09-2023 Phúc đáp báo cáo nhân lực hỗ trợ chuyên môn tại cơ sở của PKĐK Phú Lộc
1633/QĐ-SYT 12-09-2023 Quyết định Về việc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
11-09-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2059/SYT-NVYD 11-09-2023 Tổ chức khám bệnh nhân đạo của khoa Mắt, BV 19-8 Bộ công an tại các xã thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1623/QĐ-SYT 11-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược”
1628/QĐ-SYT 08-09-2023 Quyết định Vềviệc cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 22 năm 2023
2023/SYT-NVYD 06-09-2023 Bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
06-09-2023 Bổ sung danh sách người hành nghề