Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
364/QĐ-SYT 21-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Trịnh Nguyệt Hằng)
365/QĐ-SYT 21-02-2019 QĐ v/v hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Triệu Thanh Duyên)
363/QĐ-SYT 21-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Chu Văn Đường)
275/QĐ-SYT 15-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hứa Thành Luân)
274 /QĐ-SYT 15-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giầy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hứa Minh Hồng)
258 /QĐ-SYT 13-02-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`; `Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 02 năm 2019
248/QĐ-SYT 31-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Trần Thị Huyền Trang)
250/QĐ-SYT 31-01-2019 QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 01 năm 2019
168/SYT-QLHN 29-01-2019 V/v trả lời đơn kiến nghị
28-01-2019 Danh sách người thực hành chuyên môn về dợt lần 2 2019 (Từ ngày 28/01/2019)
165/SYT-QLHN 28-01-2019 V/v mở cổng kết nối công nghệ thông tin cơ sở cung ứng thuốc
228/QĐ-SYT 25-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Linh Thị Thanh)
230/QĐ-SYT 25-01-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`; `Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 01 năm 2019
229/QĐ-SYT 25-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hà Thúy Lượng)
226/QĐ-SYT 24-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Đỗ Doãn Phương)
227/QĐ-SYT 24-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phạm Văn Duy)
215/QĐ-SYT 22-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Nguyễn Thanh Huyền)
107/QĐ-SYT 09-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Phạm Chí Cường)
108/QĐ-SYT 09-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nông Thị Phượng)
47/SYT-QLHN 08-01-2019 V/v nhắc nhở việc kết nối liên thông dữ liệu của Nhà thuốc
07-01-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 05/01/2019 ( đăng lần 1.2019)
57/QĐ-SYT 07-01-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Phạm Văn Thịnh)
18/QĐ-SYT 05-01-2019 QĐ v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (NANO Bạc)
01-01-2019 Danh sách người thực hành chuyên môn về dược lần 1 năm 2019 (Từ ngày 01/01/2019)
3264/QĐ-SYT 28-12-2018 QĐ v/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`; `Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 18 năm 2018
3263/QĐ-SYT 28-12-2018 QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 13 năm 2018
3263/QĐ-SYT 28-12-2018 QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 13 năm 2018
3254/QĐ-SYT 27-12-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Nguyễn Sơn Hà)
27-12-2018 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 27/12/2018 (đăng lần 19.2018)
3212/QĐ-SYT 17-12-2018 Quyết định Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 12 năm 2018
17-12-2018 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 17/12/2018 (đăng lần 18.2018)
12-12-2018 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 12/12/2018 (đăng lần 17.2018)
1915 /SYT-QLHN 12-12-2018 V/v đôn đốc hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng đối với các nhà thuốc
3195/QĐ-SYT 12-12-2018 QĐ v/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`;`Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 17 năm 2018
30-11-2018 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 26/11/2018 (đăng lần 16.2018)
3120/QĐ-SYT 27-11-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận `Đủ điều kiện kinh doanh thuốc` (Ngô Văn Tấn)
Số: 3114 /QĐ-SYT 27-11-2018 Quyết định Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 16 năm 2018
3121/QĐ-SYT 27-11-2018 QĐ v/v thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Dược (Ngô Văn Tấn)
3113/QĐ-SYT 27-11-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn `Thực hành tốt nhà thuốc`, Giấy chứng nhận `Đủ điều kiện kinh doanh Dược` (Bùi Văn Viên)
Số: 3119/QĐ-SYT 27-11-2018 Quyết định Về việc thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Dược
Số: 3078 /QĐ-SYT 21-11-2018 Quyết định Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 11 năm 2018
Số: 1749/SYT-NVD 13-11-2018 V/v cung cấp thông tin liên quan sản phẩm thuốc Trung Quốc làm từ thịt người
12-11-2018 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 05/11/2018 (đăng lần 15.2018)
Số: 99/KH-SYT 09-11-2018 Kế hoạch Triển khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc năm 2018
31-10-2018 Danh sách cơ sở đáp ứng GDP
31-10-2018 Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc
2784/QĐ-SYT 19-10-2018 QĐ v/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`;`Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 14 năm 2018
2781/QĐ-SYT 18-10-2018 Quyết định Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
2773/QĐ-SYT 17-10-2018 QĐ v/v cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 10 năm 2018
2767/QĐ- SYT 15-10-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược -Vi Thị Khuyên
15-10-2018 Danh sách người thực hành chuyên môn dược đợt 14 năm 2018
527/QĐ-QLD 08-10-2018 Quyết định về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
2729/QĐ-SYT 05-10-2018 Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Đợt 13 năm 2018
2730 /QĐ-SYT 05-10-2018 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt phân phối nguyên liệu làm thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược"
29-09-2018 Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn về dược đợt 13.2018
2634/QĐ-SYT 28-09-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Linh Thị Ngọc Châm)
2635/QĐ-SYT 28-09-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hoàng Mạnh Tuân)
23-09-2018 Danh sách người thực hành chuyên môn dược tại cơ sở bán lẻ thuốc (Lần 12.2018)
2620/QĐ-SYT 21-09-2018 QĐ v/v cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Đợt 12 năm 2018
2621/QĐ-SYT 21-09-2018 Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Chu Mai Hương)
2613/QĐ -SYT 19-09-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Dương Thị Mừng)
Quyết định số 2602/QĐ-SYT 19-09-2018 Quyết định Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 09 năm 2018
19-09-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nông Thị Lệ Tâm)
19-09-2018 Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc đợt 11/2018
2594/QĐ-SYT 18-09-2018 Quyết định về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`; `Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 11 năm 2018
2497/QĐ-SYT 06-09-2018 QĐ v/v hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Dương Thị Liêm)
1352/SYT-QLHN 04-09-2018 V/v triển khai kết nối công nghệ thông tin cơ sở cung ứng thuốc
31-08-2018 văn bản hủy bỏ giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn về dược
2460/QĐ-SYT 31-08-2018 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2413/QĐ-SYT 23-08-2018 QĐ v/v cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Đợt 10 năm 2018
2288/QĐ-SYT 17-08-2018 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Lê Thị thanh Tâm)
2291/QĐ-SYT 17-08-2018 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Vũ Mai Hiền)
2290/QĐ-SYT 17-08-2018 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hứa Thị Điệp)
10-08-2018 DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ DƯỢC ĐẾN NGÀY 10/8/2018
527/QĐ-QLD 10-08-2018 Quyết định về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Na
527/QĐ-QLD 09-08-2018 Quyết định về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Na
1205/SYT-QLHN 08-08-2018 V/v kinh doanh các thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt
2025/QĐ-SYT 19-07-2018 Quyết định Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`;`Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 08 năm 2018
1791/QĐ-SYT 19-06-2018 QĐ v/v thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Dược (Vũ Công Tạo)
1676/QĐ- SYT 31-05-2018 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1676/QĐ-SYT 29-05-2018 QĐ v/v thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề Dược (Dương Thị Huệ)
758/SYT-QLHN 25-05-2018 V/v triển khai lộ trình thực hiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với cơ sở bán lẻ thuốc
1486/QĐ-SYT 11-05-2018 QĐ v/v thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Nông Thị Chầm)
404/QĐ-SYT 15-03-2018 QĐ v/v hủy Chứng chỉ hành nghề dược (Mai Thị Bích Diệp)
28-12-2017 DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC lần 6,2017 (Từ ngày 28/12/2017)
mẫu số 06.DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
Danh sách người thực hành chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh dược năm 2017
Mẫu số 06; Danh sách ngời có chứng chỉ hành nghề dược