Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26-11-2021 DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ GPP NĂM 2022
23-07-2021 Thông báo danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề dược đến ngày 23.7.2021
1514 26-04-2021 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc (CTY TNHH sanofi- VN)
1514 26-04-2021 Danh sách người được cấp thẻ giới thiệu thuốc (CTY TNHH sanofi- VN)
1334/SYT-NVYD 10-03-2021 Danh sách ngời có chứng chỉ hành nghề dược
04-03-2021 Mẫu số 06; Danh sách ngời có chứng chỉ hành nghề dược
01-12-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.12.2020 ( đăng lần 12 năm 2020)
16-11-2020 DANH SÁCH CƠ SỞ HẾT HẠN (GPP). KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NĂM 2021
10-11-2020 Danh sách NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 10.11.2020 (đăng lần 11 năm 2020)
01-10-2020 Danh sách người giới thiệu thuốc -CY TNHHTM& Dược phẩm Sang
01-10-2020 DANH SACH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.10.2020 ( đăng lần 10năm 2020)
10-09-2020 Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn về dược (Lần 9) từ ngày 10.9.2020
01-08-2020 Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn dược (Lần 8) từ ngày 01.8.2020
1262 03-07-2020 DACH SÁCH NGƯỜI DƯỢC "NGƯỜI CẤP THẺ GIỚI THIỆU THUỐC" - SANOFFI-VN
01-07-2020 Danh sach ngươi đăng ký thực hành chuyên môn dược từ ngày 01.7.2020
30-06-2020 DANH SÁCH THU HỒI THẺ NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC - SERVIER-VN
0106/2020CV-SVN-SOH 08-06-2020 Công bố danh sách người cấp thẻ Giới thiệu thuốc - Servier - VN
01-06-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.6.2020 ( đăng lần 6 năm 2020)
05-05-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 05/5/2020 ( đăng lần 5 năm 2020)
891/SYT-NVYD 04-05-2020 V/v cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng chống COVID-19
Số: 1345/QĐ-SYT 04-05-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nguyễn Thị Mai Trang)
20-04-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 20/4/2020 ( đăng lần 4 năm 2020)
769/SYT-QLHN 15-04-2020 V/v tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid- 19 ra cộng đồng
1136/QĐ-SYT 03-04-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
Số: 998 /QĐ-SYT 27-03-2020 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 04 năm 2020
Số: 960/QĐ-SYT 19-03-2020 Quyết định Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt: “Thực hành tốt phân phối thuốc”; “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh Dược” đợt 03 năm 2020
19-03-2020 Danh sách NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 19.3.2019 (đăng lần 6năm 2019)
Số: 819 /QĐ-SYT 10-03-2020 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 03 năm 2020
Số: 820/QĐ-SYT 10-03-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 02 năm 2020
699/QĐ-SYT 05-03-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Công ty CP Dược lạng Sơn)
976/QĐ- SYt 05-03-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nông Nguyệt Ánh)
05-03-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 05/3/2020 ( đăng lần 3 năm 2020)
698/QĐ-SYT 05-03-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phạm Thị Thông)
13-02-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 13/02/2020 ( đăng lần 2 năm 2020)
220/QĐ-SYT 13-02-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
125 /SYT- TT 05-02-2020 V/v: Chấp hành các quy định kinh doanh Dược, tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, trang thiết bị y tế phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.
104/QĐ-SYT 22-01-2020 Quyết định Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2020
106/QĐ-SYT 22-01-2020 Quyết định Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 01 năm 2020
100/QĐ-SYT 21-01-2020 Quyết định Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
99/QĐ-SYT 21-01-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược(Nông Thị Huyền)
95/Q Đ-SYT 20-01-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Lương Hải long)
20/Q Đ-SYT 13-01-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
01/QĐ-SYT 02-01-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nguyễn thị Tiền)
02/QĐ-SYT 02-01-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nguyễn Thị Thúy)
01-01-2020 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 05/01/2020 ( đăng lần 1.2020)
3326/QĐ-SYT 09-12-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
01-12-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.12.2019 (đăng lần 221 năm 2019)
3075/QĐ-SYT 28-11-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nông Thị Xiết)
Số: 1920 /SYT-QLHN 22-11-2019 V/v đôn đốc quầy thuốc hoàn thành kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”V/v đôn đốc quầy thuốc hoàn thành kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”
15-11-2019 KẾ HOẠCH DÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ "THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC "(GPP); THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC (GDP) NĂM 2020
Số: 2832/QĐ-SYT 12-11-2019 Quyết Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Tô Bích lệ)
Số: 2817/QĐ-SYT 07-11-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược(Nguyễn Thị Bình)
Số: 2816/QĐ-SYT 07-11-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” Triệu Thị Hồng Minh
01-11-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.11.2019 (đăng lần 21 năm 2019)
01-10-2019 Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ dược đợt 20 (Từ ngày 01/10/2019)
01-09-2019 Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ dược đợt 19 (Từ ngày 01/9/2019)
25-08-2019 Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ dược đợt 18 (Từ ngày 25/8/2019)
20-08-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 20.8.2019(đăng lần 17 năm 2019)
20-08-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 20.8.2019(đăng lần 16 năm 2019)
2121/QDD-SYT 19-08-2019 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 6 năm 2019
01-08-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.8.2019(đăng lần 15 năm 2019)
1882/QĐ-SYT 30-07-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
1883 /QĐ-SYT 30-07-2019 Quyết định Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 8 năm 2019
23-07-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 23.7.2019(đăng lần 14.2019)
22-07-2019 Danh sách tài khoản kết nối cơ sở bán lẻ thuốc
1773/Q Đ-SYT 19-07-2019 Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 5 năm 2019
12-07-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 12,7.2019 (đăng lần 13.2019)
1703/QĐ-SYT 10-07-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
1666/QĐ-SYT 02-07-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hoàng Thị Hạnh)
27-06-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 27.6.2019 (đăng lần 12.2019)
1574/QĐ-SYT 14-06-2019 Quyết định Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 7 năm 2019
1553 /QĐ-SYT 14-06-2019 Quyết định Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược đợt 4 năm 2019
883/SYT-NVD 07-06-2019 Về việchướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin
856/SYT-QLHN 03-06-2019 V/v kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở bán lẻ thuốc
30-05-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 30.5.2019 (đăng lần 11.2019)
20-05-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 20.5.2019 (đăng lần 10.2019)
1324/QDD-SYT 17-05-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`; `Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 6 năm 2019
1314/QĐ-SYT 16-05-2019 Quyết định Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược đợt 3 năm 2019
1201/QĐ-SYT 06-05-2019 Về việc cấpQuyết định Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 05 năm 2019
02-05-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 02.5.2019 (đăng lần 9.2019)
Số: 1173/QĐ-SYT 26-04-2019 Quyết định Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược"
25-04-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 25.4.2019(đăng lần 8.2019)
1170/QĐ- SYT 25-04-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
Số: 1160/QĐ-SYT 23-04-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1076/QĐ-SYT 19-04-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
Số: 1054/QĐ-SYT 17-04-2019 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 2 năm 2019
Quyết định số 1017/QĐ-SYT 11-04-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: `Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc`;`Đủ điều kiện kinh doanh Dược` đợt 4 năm 2019
01-04-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 01.4.2019 (đăng lần 7.2019)
489 /SYT-QLHN 01-04-2019 V/v cung cấp phần mềm kết nối liên thông dữ liệu Dược quốc gia
Số: 876/QĐ-SYT 27-03-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giầy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
Số: 834/QĐ-SYT 25-03-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
19-03-2019 DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TỪ NGÀY 19.3.2019 (đăng lần 6.2019)
Số: 803/QĐ-SYT 13-03-2019 Quyết định Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; "Đủ điều kiện kinh doanh Dược" đợt 3 năm 2019
Số: 673/QĐ-SYT 07-03-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược
05-03-2019 Danh sách người thực hành chuyên môn về dược đợt 4 năm 2019(từ ngày 5/3/2019)
Số: 621/QĐ-SYT 05-03-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
385 /QĐ-SYT 26-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phùng Nguyệt ánh)
386/QĐ-SYT 26-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Đỗ Thị Hường)
373 /QĐ-SYT 22-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Nguyễn Thuý Nhi)
375/QĐ-SYT 22-02-2019 QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Bùi Anh Thái)