Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cập nhật cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn chiều tối ngày 22/11/2021

Chiều tối 22/11/2021 Sở Y tế Lạng Sơn đã thông báo cấp độ dịch COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Lạng sơn, theo đó địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ở cấp độ 1. Tất cả 11 huyện, thành phố ở cấp độ 1. 196 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 và 04 xã ở cấp độ 2. Không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 và 4.