Ngày 26/01/2020, đoàn kiểm tra, đánh giá chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế do ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Phổi trong năm 2020. Kết quả đánh giá 79/83 tiêu chí xếp loại, số điểm trung bình chung của các tiêu chí, Bệnh viện Phổi đạt 3,48 điểm, giảm 0,17 điểm so với đơn vị tự chấm và tăng 0,08 điểm so với năm 2019.

 

Đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện làm việc tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

 

 

Kết quả cụ thể, phần hướng đến người bệnh đạt 3,84 điểm. Phần phát triển nguồn nhân lực bệnh viện đạt 4,36 điểm. Phần hoạt động chuyên môn đạt 3,03 điểm và Phần hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện đạt 3,18 điểm. (Do đặc thù của bệnh viện nên phần đặc thù chuyên khoa không tiến hành đánh giá, chấm điểm chất lượng bệnh viện)