Ngày 06/1/2021 đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng Bệnh viện do Ông Đặng Huy Du, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chấm điểm phúc tra chất lượng Bệnh viện năm 2020 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan

 

 

Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Văn quan đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị cho người dân trên địa bàn. Nếu như năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Văn Quan có 11/82 tiêu chí mức độ 4 – 5, thì trong năm 2020 đã có 16 tiêu chí đạt mức độ 4 – 5 (đơn vị tự chấm).