Ngày 15/7/2020, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn cho tâp huấn viên (TOT) chương trình chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới 2020 cho 29 cán bộ tham gia chương trình dự án.