Căn cứ Điều 13, Điều 22 của Nghị định 103/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, Sở Y tế đăng tải danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận (còn hiệu lực của Giấy chứng nhận) và tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách 20 cơ sở đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cập nhật đến 03/5/2017).

Chi tiết xem tại file đính kèm