Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, ngày 25/02/2014 ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), bệnh nhân nam 71 tuổi ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trường hợp này có phơi nhiễm với gia cầm. Bệnh nhân đang trong tình trạng nặng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, cộng dồn từ tháng 3/2013 đến nay: ghi nhận 370 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), 116 trường hợp tử vong.

Bản đồ thống kê số lượng trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới

 

Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế