Lần đầu tiên ứng dụng can thiệp - Phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam

     Lần đầu tiên tại Việt Nam, một phương pháp mới cho phép vừa tiến hành can thiệp – phẫu thuật tim mạch cùng một thời điểm, giảm nguy cơ tử vong cho người bệnh, giảm chi phí nằm viện và mang lại hiệu quả điều trị cao.

     Ngày 10/5/2013, Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính thức khai trương Phòng can thiệp - Phẫu thuật tim mạch đầu tiên ở Việt Nam.

     Can thiệp tim mạch là một lĩnh vực tuy mới được phát triển trong những năm gần đây, song cũng đạt được những bước tiến vững chắc. Phương pháp can thiệp - Phẫu thuật tim mạch, mặc dù đã phát triển rất mạnh trên thế  giới,  song mới đang trong quá trình xây dựng ở Việt Nam.

     Can thiệp - Phẫu thuật tim mạch là một phương pháp điều trị bệnh tim mạch hiện đại, cho phép vừa làm can thiệp tim mạch, vừa làm phẫu thuật tim mạch ở cùng một thời điểm. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích to lớn như trong tình huống bệnh nhân có thương tổn tim mạch từ 2 vị trí khác nhau (đa thương tổn), khiến một chấn thương thì cần phẫu thuật, một chấn thương cần can thiệp. Vì vậy, việc kết hợp can thiệp - phẫu thuật sẽ giảm số lần mổ cho bệnh nhân, tiết kiệm thời gian, chi phí nằm viện và hiệu quả điều trị cao hơn..

      Phương pháp này cũng đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân dù chỉ có thương tổn ở một nơi nhưng vị trí rất phức tạp (như quai động mạch chủ, động mạch chủ ngực - bụng), bệnh nhân già yếu… khó phẫu thuật trực tiếp vào thương tổn do có nguy cơ rủi ro quá cao.

   Hiện bệnh viện đang đề nghị bảo hiểm y tế thanh toán kỹ thuật can thiệp - phẫu thuật tim mạch để tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả, giảm chi phí cho chính người bệnh.

                                                                        THEO DÂN TRÍ