Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
27-03-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 12_NĂM 2023
27-03-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 9_NĂM 2023
13-03-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 11_NĂM 2023
20-02-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 8_NĂM 2023
13-02-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 7_NĂM 2023
06-02-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 6_NĂM 2023
30-01-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 5_NĂM 2023
16-01-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 3_NĂM 2023
16-01-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 3_NĂM 2023
09-01-2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 2_NĂM 2023
17-10-2022 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 43 (từ ngày 17/10 - 23/10/2022)
15-11-2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TUẦN 46 (15.11-19.11)
01-11-2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
25-10-2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TUẦN 43
18-10-2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TUẦN 42_NĂM 2021
11-10-2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO
30-08-2021 Lịch làm việc tuần 36 (từ 30/8 - 03/9/2021)
09-06-2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ TỪ NGÀY 07/6/2021 ĐẾN NGÀY 11/6/2021
07-12-2020 Lịch làm việc tuần 50 (từ 07 -13/12/2020)
06-12-2020 Lịch làm việc tuần 49 (Từ 30/11 - 06/12/2020)
23-11-2020 Lịch làm việc của lãnh đạo Sở tuàn 48 (từ 23 - 29/11/2020)
16-11-2020 Lịch làm việc tuàn 47 (Từ 15 -22/11/2020)
02-11-2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế từ ngày 02 -07/11/2020
21-09-2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 39 (từ 21-27/9/2020)
01-06-2020 Lịch làm việc tuần 23 (Từ 01 -06/6/2020)
25-05-2020 Lịch làm việc tuần 22 (từ ngày 25 -31/5/2020)
18-05-2020 Lịch làm việc tuần 21/2020 (từ ngày 18-22/5/2020)
18-05-2020 Lịch làm việc tuần 21 (từ ngày 18 -22/5/2020)
18-11-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 47 (Từ 18 - 22/11/2019)
11-11-2019 Lịch làm việc tuần 46 (từ ngày 11 - 15/11/2019)
14-10-2019 Lịch làm việc tuần 42 (từ ngày 14 - 18/10/2019)
23-09-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 39 (23 - 27/9/2019)
09-09-2019 Lịch làm việc của lãnh đạo Sở tuần 37 (Từ 09 -13/9/2019)
03-09-2019 Lịch làm việc tuần 36 (03 - 06/9/2019)
26-08-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 35 (26 - 30/8/2019)
19-08-2019 Lịch làm việc lãnh đạo Sở tuần 34 (từ 19 -23/8/2019)
12-08-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 33 (12 - 16/8/2019)
05-08-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 32 (05 - 09/8/2019)
29-07-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 31 (29/7 -02/8/2019)
22-07-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 30 (22 -26/7/2019)
15-07-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 29 (15 -19/7/2019)
08-07-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 28 (08 -12/7/2019)
24-06-2019 Lịch làm việc tuần 26 (từ ngày 24 - 28/6/2019)
17-06-2019 Lịch làm việc tuần 25 (từ ngày 17 - 21/6/2019)
10-06-2019 Lịch làm việc tuần 24 (từ ngày 10 -14/6/2019)
27-05-2019 Lịch làm việc tuần 22 (từ ngày 27 - 31/5/2019)
20-05-2019 Lịch làm việc tuần 21 (từ ngày 20 - 24/5/2019)
13-05-2019 Lịch làm việc tuần 20 (từ ngày 13 -17/5/2019)
06-05-2019 Lịch làm việc tuần 19 (từ 06 - 10/5/2019)
22-04-2019 Lịch làm việc tuần 17 (từ 22 - 26/4/2019)
Không số 16-04-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 16 (từ ngày 16- 20/4/2019)
Không số 18-03-2019 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 12 (từ ngày 18 - 22/3/2019)
11-03-2019 Lịch làm việc tuần 11 (từ 11 -15/3/2019)
04-03-2019 Lịch làm việc tuần 10 (từ 04 -08/3/2019)
25-02-2019 Lịch làm việc tuần 9 (từ 25/02/- 02/3/2019)
18-02-2019 Lịch làm việc tuần 8 (từ 18 -22/02/2019)
24-12-2018 Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 52 năm 2018
Không số 26-11-2018 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế tuần 48 (từ ngày 26 - 30/11/2018)
Văn bản không số 29-10-2018 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế từ ngày 29/10 - 02/11/2018
Lịch làm việc 22-10-2018 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế từ ngày 22 - 26/10/2018
Văn bản không số 15-10-2018 Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế từ ngày 15 - 19/10/2018
03-06-0219 Lịch làm việc tuần 23 (từ ngày 03 -07/6/2019)
Lịch làm việc của Lãnh đạo sở tuần 28 (08 -12/7/2019)