Skip to main content
Tham gia Bảo hiểm Y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
208/TB-SYT 02-12-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
2193/QĐ-SYT 30-08-2019 Nội quy tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn