Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2193/QĐ-SYT 30-08-2019 Nội quy tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn