Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Vai trò của vận động đối với học sinh trong thời kỳ học tại nhà

Hiện nay các em học sinh cả nước vẫn đang trong thời gian không đến trường, thực hiện học tập trực tuyến tại nhà để phòng chống dịch COVID-19. Tại tỉnh ta, để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp cao điểm phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo cũng đã cho toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 28/3/2020. Việc học sinh không đến trường, học tại nhà khiến các em hạn chế vận động thể lực. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Viện dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, vận động thể lực rất quan trọng cho sức khỏe của cộng đồng, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Muốn cho cơ thể phát triển toàn diện, khỏe mạnh thì các em cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đồng thời phải tích cực vận động, tăng cường rèn luyện thể lực, hãy hạn chế lối sống tĩnh tại, ít vận động.