Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Tăng huyết áp và những điều cần biết

Tăng huyết áp hay còn gọi cao huyết áp. Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 mmHg và huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 90 mmHg. Ai cũng có thể bị tăng huyết áp kể cả trẻ em. Hiện nay, tăng huyết áp là vấn đề rất phổ biến và ngày càng gia tăng tại cộng đồng.