Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thăm hỏi động viên các cán bộ y tế nhân Tháng an toàn vệ sinh lao động

 Nhân dịp Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động chiều ngày 19/05/2020  đại diện cấp ủy và công đoàn ngành Y tế đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các cán bộ, nhân viên ngành y tế đang thực hiện công tác tại Trung Tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật .

 

 

Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế

 

 

 

Tại các địa điểm đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên công nhân, viên chức, lao động ở các đơn vị luôn an tâm lao động, chấp hành tốt nội quy làm việc của đơn vị, phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã trao đổi với các đơn vị  mong muốn tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực; luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.