Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tập huấn công tác y tế trường học năm 2019

Ngày 29/10/2019, tại Nhà khách Tỉnh ủy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn công tác y tế trường học năm 2019 cho cán bộ phụ trách công tác y tế trường học của các Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.