Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Triển khai Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2017