Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.