Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định công nhận kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2016

QĐ v/v công nhận kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2016