Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và thu lệ phí thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2016