Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lạng Sơn hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 được triển khai từ ngày 1/5/2020 đến ngày 31/5/2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 

 

Băng rôn hưởng ứng thành hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến tình hình kinh tế của đất nước và việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.

 

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020 tập trung vào việc thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác An toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động.

 

Đặc biệt, năm 2020, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động; chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 trong đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; chăm lo, bảo vệ công nhân gặp khó khăn do mất việc, giảm việc, ngừng việc, đặc biệt là công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, công nhân bị ốm đau, bệnh tật… thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực; Đồng thời đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động để lan tỏa trong cộng đồng.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tổ chức ngày chủ nhật xanh "Vì an toàn vệ sinh lao động" qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ; Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Lạng Sơn đã hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân năm 2020, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức ngày 08/5/2020 tại Hà Nội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường phố thành phố Lạng Sơn và thông báo Lịch phát sóng Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng công nhân năm 2020 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Thông báo số 714/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 08/5/2020.

 

Theo Báo cáo số 26/CB-KSBT ngày 15/01/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn về Báo cáo hoạt động y tế lao động năm 2019, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có gần 1.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng 38.500 lao động. Cơ quan nhà nước có 20.000 người công nhân viên chức lao động; Tổng số người lao động bị tai nạn là 377 người, trong đó có 04 người tử vong và 373 người bị thương. Tổng số người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được khám và giám định sức khỏe là 18 người, trong đó tại Công ty Than Na Dương có 17 người và Trung tâm Y tế Bắc Sơn có 01 người mắc.

 

                                                                      Phạm Tiến Dũng-Trung tâm KSBT