Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Tuyên truyền giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế năm 2019

 

Hưởng ứng Kế hoạch số 837/KH-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ Y tế về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, ngày 14/8/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn triển khai treo băng rôn trên các trục đường chính tại thành phố Lạng Sơn.

 

Treo băng rôn tuyên truyền tại một số tuyến đường chính trên địa bàn TP Lạng Sơn

 

 Qua hoạt động căn treo băng rôn đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành y tế; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao; sự phối hợp tham gia của người bệnh, người nhà người bệnh; phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng chung tay giảm thiểu chất thải nhựa. 

 

Các thông điệp của Bộ Y tế như sau: Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy từ hôm nay; Cơ sở y tế không sử dụng mũ trùm đầu, bọc giầy, túi đựng thuốc, túi đựng chất thải làm bằng ni lông khó phân hủy. Nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy để đựng thức ăn, nước uống.

                                                           Phạm Tiến Dũng – Trung tâm KSBT