Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 11 March 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
29/TB-SYT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
H- Thong bao lich TCD cua So Y te.pdf 791.78 KB