Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 6 February 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
101/SYT-TT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Cong van thuc hien so 09 cua UBND tinh.pdf 525.07 KB